Regulamin usług hostingowych - e-solution Łódź
kontakt 510 67 69 33bezpłatna wycena facebook profil google plus profil

Regulamin usług hostingowych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH PRZEZ AGENCJĘ INTERAKTYWNĄ E-SOLUTION

I. Obowiązki, prawa, odpowiedzialność Usługodawcy i firm współpracujących.

 1. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych na serwerach.
 2. Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by świadczone przez niego usługi były na najwyższym poziomie. 
 3. Operator zapewnia całodobowy dostęp do serwera. Wyjątek stanowi zagrożenie bezpieczeństwa systemu oraz przypadki wynikające z konieczności przeprowadzenia okresowych prac konserwatorskich lub modernizacyjnych, mających na celu utrzymywanie najwyższego poziomu jakości usług. 
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych, od niego niezależnych. 
 5. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Operatora odpłatnie.

II. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługobiorcy: 


Usługobiorca zobowiązany jest do opłacenia zamówionych usług według poniższych zasad:

 1. Abonament opłacany jest rocznie.
 2. W przypadku rezygnacji z usługi należy wypowiedzieć umowę z 14-dniowym terminem wyprzedzenia drogą mailową lub pisemną, w innym przypadku umowa automatycznie przedłużana jest o kolejny okres rozliczeniowy.
 3. W przypadku nie dokonywania opłat abonamentowych przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo do zablokowania usługi po 14 dniach i jej całkowitego wyłączenia po 30 dniach.
 4. Za kolejny okres rozliczeniowy faktura wystawiana jest na jego początku. 
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa i warunkami umowy.
 6. Jedyną stroną odpowiedzialną za dane przechowywane na serwerze jest Usługobiorca, co zwalnia z odpowiedzialności za te treści Usługodawcę.
 7. W przypadku strat wynikłych przez nieprawidłowe użytkowanie serwera przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo żądać odszkodowania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu usług e-solution 

Ogólne zasady korzystania z usług i prawa Usługodawcy w przypadku złamania regulaminu przez Usługobiorcę korzystającego z infrastruktury Operatora.

 1. W czasie korzystania przez Usługobiorcę z usług hostingowych e-solution obowiązuje go regulamin korzystania z usług, ogólnie przyjęte zasady korzystania z Internetu oraz wszystkie akty prawne tego dotyczące obowiązujące w Polsce.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania poszczególnych usług (m.in.: baz MySql, baz PostgreSql, skryptów PHP, CGI, poczty, http) powodujących zbyt duże obciążenie na serwerze bądź na innych elementach infrastruktury Usługodawcy mogących przez to powodować znaczne pogorszenie usług dla pozostałych Klientów e-solution. Powyższe ograniczenie ma za zadanie ochronę jakości usług świadczonych dla wszystkich Klientów prawidłowo korzystających z dostępnego oprogramowania i wyeliminowanie awarii.
 3. W związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
 • zabrania się korzystania z baz adresowych zakupionych przez Internet bądź pozyskanych w inny w inny sposób - bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej, do wysyłania poczty e-mail, 
 •  zabrania się wysyłania korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne), na które można się zapisać oraz wypisać podając Swój adres na stronie www,
   
 • zabrania się wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę. W przypadku otrzymania udokumentowanej informacji o złamaniu tego punktu konto użytkownika może zostać zablokowane, a odblokowanie może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji do zgłaszającego złamanie regulaminu i polskiego prawa.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania poszczególnych usług w przypadku naruszenia obowiązującego prawa (w szczególności umieszczanie na stronach materiałów pornograficznych, nielegalnego oprogramowania, nielegalnych plików z muzyką (mp3), filmów, zdjęć itp.). 

5. Usługobiorca jest zobowiązany w przypadku instalowania usług dla Klientów, których transfer na tych usługach może przekraczać 20 GB dziennie do wcześniejszego powiadomienia Usługodawcy.

Celem wszystkich powyższych postanowień jest zachowanie jak najwyższej jakości usług oferowanych wszystkim Klientom e-solution.

Skontaktuj się z nami już teraz i dowiedz się więcej:
Anna Pastwińska
tel. 510 67 97 33
e-mail: anna@e-solution.pl
Emilia Adamczyk
tel. 510 23 27 11
e-mail: biuro@e-solution.pl


Bezpłatna wycena

 
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.