Konta e-mail

Dostęp do konta pocztowego poprzez przeglądarkę internetową:

  • Program do odbioru poczty przez WWW: https://poczta.e-solution.pl
  • Należy zaakceptować certyfikat, bądź dodać/potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa (jeżeli przeglądarka o to zapyta)
  • Loginem zawsze jest pełen adres e-mail.

Konfiguracja Outlook lub inny program pocztowy zainstalowany na komputerze:

  • serwer poczty przychodzącej POP3: e-solution.pl
  • serwer poczty wychodzącej SMTP: e-solution.pl
  • login to zawsze pełen adres e-mail
  • proszę pamiętać o skonfigurowaniu programu aby obsługiwał autoryzację SMTP – zaznaczenie opcji Serwer wymaga uwierzytelnienia w zakładce: Narzędzia – Konta – Właściwości – Serwery

Dostęp do panelu zarządzania kontami pocztowymi w danej domenie:

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną, a chętnie udziele na nie odpowiedzi i pomogę w konfiugracji poczty:
Emilia Adamczyk
tel. +48 501 84 54 12
e-mail: 
biuro@e-solution.pl